Home
 
Subsidie
aanvragen
Historie
fonds

Subsidie aanvragen

Goed voor subsidie in 2021: natuurvriendelijkere inrichting tuin Ronald McDonaldhuis bij MMC

Voorwaarden

Projecten of activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het Jan en Jans Visser Fonds, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project of de activiteit heeft een educatieve waarde en komt ten goede aan of staat in het teken van natuur, milieu en/of landschap.
 • Het project of de activiteit mag geen neveneffecten hebben die negatief of schadelijk zijn voor het milieu, natuur of landschap.
 • Het project of de activiteit komt ten goede aan de lokale samenleving in de regio Aalst-Waalre-Valkenswaard.
 • Het project of de activiteit is binnen één jaar realiseerbaar of heeft binnen een jaar een zichtbaar, meetbaar of tastbaar resultaat.
 • Het project of de activiteit is éénmalig.
 • Het project of de activiteit heeft geen commercieel, politiek of religieus belang.
 • Het project of de activiteit heeft een haalbare begroting.
 • Het project of de activiteit is controleerbaar. Na afloop van het project of de activiteit moet een afrekening overlegd worden.
 • In sommige gevallen kan het bestuur als voorwaarde stellen dat de begunstigde(n) een tegenprestatie levert/leveren. Bijvoorbeeld vermelding van de fondsnaam in een artikel in de krant, sponsorvermelding bij het project of het uitnodigen van fondsbestuur bij de opening of bij de ingebruikname.
 • Het project of de activiteit mag tegelijkertijd bij een andere instantie voor subsidie zijn of worden ingediend. Bij toekenning door de andere instantie(s) vervalt onze toezegging.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

In de praktijk zullen slechts weinig initiatieven aan alle voorwaarden voldoen. Naarmate een project aan meer voorwaarden voldoet, zal het hoger gewaardeerd worden.

Aanvraag indienen

Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds gaat zorgvuldig te werk bij het beoordelen van de aanvragen.
Richt uw schriftelijke aanvraag aan het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds. De aanvraag moet vergezeld zijn van een korte omschrijving van het project, een tijdsplanning en een begroting.

Besluit door het fondsbestuur

Het uiteindelijke besluit over toekenning van een bijdrage wordt genomen door het bestuur. Het bestuur bestaat uit een aantal leden van het IVN Valkenswaard-Waalre. Het bestuur regelt de uitkering van de bijdrage en volgt de voortgang van het project.

Meer informatie

Indien u extra informatie wilt over de Stichting Jan en Jans Visser Fonds of denkt in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: Cor de Jong, telefoon 06-22006508, e-mail dejongcfj@gmail.com.

Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds is blij dat er ook subsidieaanvragen worden ingediend door instanties van buiten het IVN. Dit betekent dat de naamsbekendheid groter wordt.
We benadrukken dat u op vele manieren in aanmerking kunt komen voor subsidie. Wilt u nestkastjes ophangen in de straat, een insectenmuurtje metselen of heeft u een origineler idee? Bij het Jan en Jans Visser Fonds bent u aan het juiste adres.

Overzicht van in het verleden verleende subsidies