Algemene informatie Historie fonds Subsidie aanvragen  

 
Stichting Jan en Jans Visser Fonds

In het verleden verleende subsidies

In 2005 was € 750,- beschikbaar.
Bijdragen zijn toegekend aan de Vlindertuin Waalre voor het inrichten van een educatieve hoek en aan de IVN-scholenwerkgroep Aalst voor de aanschaf van een lamineerapparaat.

insectenmuur nachtvlinders lokken

Goed voor subsidie in 2008: educatief lint door de Vlindertuin (links).
Goed voor subsidie in 2009: materialen voor het lokken van nachtvlinders (rechts).

In 2006 was wederom € 750,- beschikbaar.
Het Jan en Jans Visser Fonds heeft, op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten subsidie toe te kennen aan drie projecten: basisschool de Drijfveer ontvangt een bijdrage voor de aanleg van een schooltuin, peuterspeelzaal het Duikelaartje kan steelloepjes aanschaffen om met peuters op onderzoek uit te gaan en het jeugd-IVN kan met subsidie takkenscharen kopen om met haar leden natuurwerkzaamheden te gaan verrichten.

Ook in 2007 was € 750,- beschikbaar.
Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds heeft, mede op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten om het in 2007 ingediende project met een financiële bijdrage van € 150,- te steunen. De subsidie betreft de aanvraag voor het hangen van vier gierzwaluwkasten aan de gevel van een woning plus het plaatsen van een informatiepaneel.

In 2008 was € 1000,- beschikbaar.
Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds heeft, mede op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten om in 2008 vier ingediende projecten met een financiële bijdrage te steunen. De subsidie betreft de volgende aanvragen: Peuterspeelzaal ‘Het Duikelaartje’ ontvangt € 65,15 voor de aanschaf van boekjes voor het project ‘Jaargetijden’; IVN-werkgroep Wolders Ven mag € 103,- gebruiken voor de aanschaf van materialen ten behoeve van IVN-wandelingen met gasten; de Vlindertuin Waalre kan een bedrag van € 400,- besteden voor de aanleg van een educatief lint door de vlindertuin; en de door het IVN-bestuur georganiseerde fotowedstrijd kan rekenen op € 200,-.

In 2009 was € 1000,- beschikbaar.
Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds heeft, mede op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten om in 2009 drie ingediende projecten met een financiële bijdrage te steunen. De subsidie betreft de volgende aanvragen: Peuterspeelzaal “Pukkemuk” ontvangt € 44,40 voor de aanschaf van loeps en loeppotten; Buurtvereniging “Mimosa” mag € 500,- gebruiken voor de aanschaf van diverse nestkasten voor de woonomgeving; en de Vlindertuin Waalre kan een bedrag van € 455,60 besteden voor de organisatie van nachtvlindernachten.

In 2010 was € 1000,- beschikbaar.
Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds heeft, mede op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten om in 2010 drie ingediende projecten met een financiële bijdrage te steunen. De subsidie betreft de volgende aanvragen: Scholenwerkgroep Aalst van IVN Aalst-Waalre ontvangt € 200,- voor de aanschaf van drie modellen van specifieke paddenstoelen ten behoeve van de Meeuwvenwandeling voor de groepen 6; Vlindertuin Waalre mag € 100,- gebruiken voor de aanschaf van plantennaambordjes in de siertuin; en IVN-werkgroep Wandelroutes kan een bedrag van € 400,- besteden voor het vernieuwen van de Wolders Venwandeling.

In 2011 was € 1000,- beschikbaar.
Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds heeft, mede op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten om in 2011 vier ingediende projecten met een financiële bijdrage te steunen. De subsidie betreft de volgende aanvragen: Planterij De Pimpernel ontvangt € 500,- voor het plaatsen van een informatiebord; de Projectgroep scholenwerk van het IVN Valkenswaard-Waalre kan een bedrag van € 250,- besteden voor het vernieuwen van de hoekopstelling van de natuurtentoonstelling; de Bomenwerkgroep van het IVN Valkenswaard-Waalre krijgt € 200,- voor het in rapportvorm vastleggen van monumentale en waardevolle bomen in Valkenswaard; Vlindertuin Waalre mag € 80,- gebruiken voor het vervangen van het informatiepaneel bij de ingang van de tuin.

In 2012 was € 1000,- beschikbaar.
Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds heeft, mede op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten om in 2012 een financiële bijdrage te verlenen aan de Vlindertuin Waalre voor het plaatsen van een insectenhotel.

Het bestuur van het Jan en Jans Visser Fonds heeft, mede op advies van het Comité van Aanbeveling, besloten om in 2013 een financiële bijdrage aan Zorgboerderij ’t Angelag toe te kennen, voor het plaatsen van rolstoelvriendelijke plantenbakken.

In het jaar 2014 heeft het fonds een subsidie van € 500,- toegekend aan de Stichting De Groene Hemel voor het aanschaffen van een waterpomp en gereedschap. Deze stichting beheert met vrijwilligers een ecologische gemeenschapstuin in Waalre (zie ook: www.facebook.com/GroeneHemel).

In 2015 is er geen subsidie verstrekt.

De vogelwerkgroep van IVN Valkenswaard-Waalre heeft in 2016 € 500 ontvangen voor het uitvoeren van een nestkastenproject voor bijzondere vogelsoorten.

In 2017 is er € 300 subsidie verleend aan de IVN-afdeling Valkenswaard-Waalre t.b.v. het planten van een kastanjeboom naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de afdeling.
Daarnaast is er een bedrag geschonken aan kinderdagverblijf boerderij Betsie Boe in Waalre voor een broedmachine, zodat de kinderen kunnen zien hoe de kuikentjes uit het ei komen.

In 2019 heeft basisschool de Drijfveer uit Aalst subsidie gekregen om een ontdekbox aan te schaffen. Daarin zitten een mooie microscoop, loeppotjes, diverse zoekkaarten en ander materiaal waarmee de leerlingen zelf de natuur kunnen ontdekken.
Ook bloemenpersen en een vlinderkastje met lesmateriaal horen bij de ontdekbox.