Algemene informatie Historie fonds Subsidie aanvragen  

 
Stichting Jan en Jans Visser Fonds

Een fonds voor de ondersteuning van natuur- en milieuactiviteiten

Jan en Jans Visser Op 15 juli 2004 is de stichting Jan en Jans Visser Fonds opgericht met als doel de nalatenschap van de heer en mevrouw Jan en Jans Visser zo goed mogelijk ten goede te laten komen aan educatieve activiteiten en projecten op het gebied van natuur, milieu en landschap in de regio Aalst-Waalre-Valkenswaard.

Jan en Jans Visser waren mensen die veel aandacht gaven aan de natuur- en milieueducatie binnen het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie). Zij probeerden enthousiast en met succes andere mensen zover te krijgen dat ook zij die aandacht gaven en nog geven aan de natuur en het milieu.

De stichting Jan en Jans Visser Fonds wil het werk van Jan en Jans Visser voortzetten. Daartoe heeft de stichting het voornemen elk jaar een geldelijke ondersteuning beschikbaar te stellen voor activiteiten of projecten op het gebied van natuur en/of milieu in de regio Aalst-Waalre-Valkenswaard.

Om dit voornemen bekend te maken schrijft de stichting elk jaar een oproep uit om een aanvraag hiervoor in te dienen. Voor deze ondersteuning kunnen personen, groepen personen, verenigingen en instellingen in aanmerking komen.

De gelden die de stichting ter beschikking stelt zijn afkomstig van de renteopbrengsten en van het kapitaal dat de stichting beheert. Ieder jaar is maximaal 1500,- beschikbaar.